Ziņas par zīmēm laukos

Andris Ansis Špats, inženierzinātņu doktors, zemnieks, Zintnieks   Augusts 2004
Q rakstu_rindkopas failed